مهاجرت افراد خوداشتغال 

Self-Employed

افراد دارای مشاغل آزاد در صورت داشتن مدارک و شواهد کافی در زمینه ی بیزینس خود، می توانند جهت دریافت اقامت دائمی کشور کانادا از طریق دریافت ویزای افراد خوداشتغال اقدام نمایند.

 شخص دارای شغل آزاد به فردی خطاب می شود که:

– دارای تجربه کاری حداقل 2 سال در زمینه ی مرتبط با شغل آزاد خود بوده باشد.

– دارای هدف ادامه ی بیزینس خود در کشور کانادا باشد.

– و قابلیت همکاری و توسعه ی اقتصاد کانادا در زمینه ی رشته های اقتصادی مورد نیاز را داشته باشد.

هم چنین متقاضی می بایست دارای فعالیت های اقتصادی در زمینه های زیر باشد:

– فعالیت های فرهنگی در سطح جهانی 

– فعالیت های ورزشی در سطح جهانی

– و یا فعالیت در زمینه ی خرید یا مدیریت مزارع کشاورزی

و اما نکات مهمی که قبل از تشکیل پرونده ی مهاجرتی مشاغل آزاد لازم است بدانید:

 ارائه شواهد و مدارک کافی مبنی بر داشتن توانایی بالقوه جهت مشارکت موثر در زمینه های فرهنگی، ورزشی و یا فعالیت های کشاورزی.

نشان دادن و اثبات این اهداف، یکی از سختترین مراحل برای متقاضیان بوده و نیازمند یک مشاوره ی کاملا دقیق و هوشمندانه از چگونگی ارائه ی برنامه ی دقیق بیزینسی (Business Plan)  و در واقع به نوعی راضی نمودن افسر اداره ی مهاجرت کانادا  می باشد.

همچنین، در ارتباط با فاکتور تسلط بر زبان، متقاضی می بایست نتیجه آزمون موسسات معتبر را پیوست نماید.

موسسات معتبر ارزیابی آزمون زبان انگلیسی عبارتند از: 

IELTS: International English Language Testing System

CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program 

و در زمینه زبان فرانسه نیز موسسه:  

TEF: Test d’évaluation de français

از سوی اداره ی مهاجرت به رسمیت شناحته شده است.

فاکتورهای زیر از مهم ترین موارد مدنظر اداره ی مهاجرت می باشند:

فاکتور شماره 1: تجربه ی کاری دارای حداکثر 25 امتیاز

فاکتور شماره 2: سن دارای حداکثر 10 امتیاز

فاکتور شماره ی 3: تحصیلات دارای حداکثر 25 امتیاز

فاکتور شماره ی 4: تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسه دارای حداکثر 24 امتیاز

فاکتور شماره ی 5: قابلیت سازگاری دارای حداکثر 6 امتیاز

جمع امتیاز تمامی فاکتورها 100 امتیاز خواهد بود.

متفاضی می بایست دارای حداقل 35 امتیاز باشد تا واجد شرایط دریافت ویزای مشاغل آزاد شناخته شود.

اگر هنوز از چگونگی کامل بودن مدارک خود مطمئن نیستید حتما قبل از ارسال به اداره مهاجرت به ما مراجعه نمایید تا در نهایت از بهترین نتیجه ممکن برخوردار شوید.

ارزیابی شرایط شما

با ما تماس بگیرید

دفتر تورنتو: 4169150050

شماره تهران:  85314277

The content on this web site is provided for general information purposes only and does not constitute legal or other professional advice or an opinion of any kind. Users of this web site are advised to seek specific legal advice by our office (or their own legal counsel) regarding any specific legal issues.