دریافت شهروندی کشور کانادا

Canadian Citizenship

تغییرات اعمال شده به قوانین شهروندی کشور کانادا از تاریخ ژوین 2015

متقاضیانی که قبل از تاریخ ژوین 2015 تشکیل پرونده داده اند، شامل تغییرات زیر نخواهند شد. حال به پاره ای از این تغییرات می پردازیم.

  • فرد شهروند کشور کانادا می بایست فاقد هرگونه سابقه ی تبعید یا اخراج از کشور کانادا و یا امریکا باشد.
  • فرد دارای کارت شهروندی کشور کانادا، حق رای دادن در انتخابات این کشور را خواهد داشت.
  • چنانچه زوجی که دارای اقامت دایمی و کارت شهروندی کشور کانادا هستند، در کشور دیگری بچه دار شوند، فرزند آنها نیز شهروند این کشور شناخته می شود.

” تغییرات کلیدی قوانین شهروندی کانادا ”

1. سن، زبان، آزمون شهروندی

قوانین فعلی: در این خصوص متقاضی می بایست دارای رنج سنی 18 تا 54 بوده و از  تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه بهره مند باشد که می تواند از آزمون های زبان مربوطه ی کشور کانادا نیز از استفاده نماید. همچنین آزمون شهروندی این کشور، با کمک مترجم نیز امکان پذیر خواهد بود.

قوانین جدید: و اما در قوانین جدید شهروندی، متقاضیان گروه سنی 14 تا 17 و همچنین 54 تا 64 سال نیز ملزم به پشت سرگذاشتن آزمون های زبان می باشند.از همین رو، آزمون شهروندی نیز بدون کمک مترجم برگزار خواهد شد و فرد می بایست به تنهایی و بدون کمک مترجم این آزمون را پشت سربگذارد. البته در مورد افرادی که دارای نامه پزشکی مبنی بر وجود بیماری ذهنی خاصی باشند نیز استثناعاتی هست.

2. مدت زمان اقامت:

قوانین فعلی: مدت زمان اقامت فرد در کشور کانادا 3 سال تمام می باشد که ظرف مدت 4 سال می بایست این زمان 3 ساله را تکمیل نماید.

همچنین فرد در هنگام درخواست تقاضای شهروندی بایستی دارای اقامت دایمی کشور کانادا باشد، ولی مدت زمان 3 سال به صورت کلی محاسبه گریده و از زمانی که فرد فاقد اقامت دایمی بوده است نیز محاسبه خواهد شد.

قوانین جدید: تغییرات قوانین جدید مربوط به طول مدت زمان اقامت فرد می باشد که می بایست مدت زمان 4 سال تمام را طی 6 سال تکمیل نماید.

همچنین این مدت زمان 4 ساله فقط از تاریخی که شخص دارای اقامت دایمی بوده است محاسبه خواهد شد و در هر سال می بایست مجموعا 183 روز در کشور کانادا اقامت داشته باشد.

3. پرداخت مالیات:

قوانین فعلی: در خصوص پرداخت مالیات، قوانین فعلی هیچ گونه نظارتی بر چنین پرداختی هایی ندارند.

قوانین جدید: اما در قوانین جدید شهروندی، فرد می بایست حداقل 4 سال از 6 سال پرداختی مالیات به کشور کانادا داشته باشد.

4. برنامه ریزی جهت زندگی در کشور کانادا:

قوانین فعلی: طبق قوانین فعلی، هیچ گونه نیازی به اثبات ادامه ی زندگی در کشور کانادا، پس از دریافت عنوان شهروندی نمی باشد.

قوانین جدید: فرد می بایست پس از دریافت عنوان شهروندی کشور کانادا، همواره هدف زندگی در این کشور را داشته باشد و چنانچه این کشور را ترک نماید، خطر ابطال کارت شهروندی وی وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است، آن دسته از متقاضیانی که دارای اقامت دایمی کشور کانادا بوده و همچنین در ارتش این کشور فعالیت دارند، می توانند از امتیاز تسریع روند پرونده ی خود نسبت به سایرین بهره مند شوند.

پیشنهاد می گردد جهت دریافت هرگونه اطلاعات  بیشتر در ارتباط با تغییرات قوانین مهاجرت و شهروندی با دفتر ما تماس بگیرید تا از مشاوره های به روز وکلای ما بهره مند شوید.

ارزیابی شرایط شما

با ما تماس بگیرید

دفتر تورنتو: 4169150050

شماره تهران:  85314277

The content on this web site is provided for general information purposes only and does not constitute legal or other professional advice or an opinion of any kind. Users of this web site are advised to seek specific legal advice by our office (or their own legal counsel) regarding any specific legal issues.