اسپانسرشیپ فرزندان وابسته

Dependent Child Sponsorship

والدین دارای کارت شهروندی و یا اقامت دائم کشور کانادا، در صورت دارا بودن یکسری شرایط و ویژگی ها، امکان تشکیل پرونده و دریافت اقامت دائم این کشور را برای فرزندان وابسته به خانواده خواهند داشت.

بدین منظور فرد اسپانسر باید د ارای شرایط زیر باشد:

– دارا بودن حداقل 18 سال یا بیشتر.

– دارای اقامت دائم و یا شهروند کشور کانادا باشد.

– اسپانسر فرزندان (اعضای خانواده ) خود باشد.

– پذیرش و امضا نمودن پیمان نامه حمایت از فرزندان.

به بیان دیگر، فرد اسپانسر ملزم به امضا نمودن فرم تعهد حمایت مالی از فرزندان وابسته به خود می باشد.

لازم به ذکر است این حمایت در ارتباط با مسایل مرتبط با سیستم درمانی که تحت پوشش بیمه های عمومی کشور کانادا نیستند(مانند دندانپزشکی و معاینه چشم) را نیز شامل می شود.

طول مدت این پیمان نامه بسته به سن فرزندان و نسبت دیگر اعضا متغیر خواهد بود.

فرد اسپانسر علاوه بر واجد شرایط بودن می بایست شواهد کافی مبنی بر تصدیق رابطه والدین و فرزندی را نیز ارایه نماید.

فرزند دختر یا پسر در صورتی به خانواده وابسته شناخته می شود که:

– زیر سن 19 سال باشد و همسری نداشته باشد.

– بالای سن 19 سال بوده و به دلیل مسایل جسمی یا ذهنی، از لحاظ مالی به خانواده وابسته باشد.

فراموش نکنید ما می توانیم در تسریع روند پرونده های مهاجرت اسپانسرشیپ کودکان وابسته به خانواده، به شما کمک نماییم!

ارزیابی شرایط شما

با ما تماس بگیرید

دفتر تورنتو: 4169150050

شماره تهران:  85314277

The content on this web site is provided for general information purposes only and does not constitute legal or other professional advice or an opinion of any kind. Users of this web site are advised to seek specific legal advice by our office (or their own legal counsel) regarding any specific legal issues.