اسپانسرشیپ شریک زندگی

(Conjugal Sponsorship)

یکی دیگر از انواع اسپانسرشیپ همسر، اسپانسرشیپ ازدواج یا همان conjugal partner sponsorship می باشد. همانند دیگر انواع اسپانسرشیپ، زوجی که دارای اقامت دائمی کشور کانادا بوده و همچنین دارای یکسری ویژگی های موردنظر اداره مهاجرت نیز باشد، می تواند جهت اسپانسر شدن همسر خود از طریق ازدواج اقدام نماید.

فرد اسپانسر جهت اسپانسرشیپ conjugal باید دارای مشخصات زیر باشد:

– دارای  حداقل 18 سال و به بالا باشد.

– شهروند کشور کانادا بوده و یا دارای اقامت دائمی این کشور باشد.

– ساکن کشور کانادا باشد. در صورتیکه دارای اقامت دائمی این کشور بوده ولی در خارج از کانادا سکونت داشته باشد می بایست مدارک و شواهد لازم مبنی بر ادامه سکونت در کشور کانادا پس از دریافت اقامت دائمی  زوج را ارایه نماید.

– هر دو زوج می بایست قرارداد conjugal partner را امضا نمایند و از مسئولیت های قانونی خود اطلاع یابند.

– امضا نمودن پیمان نامه مرتبط با فراهم نمودن نیازهای اولیه conjugal partner و در صورت لزوم فرزندان ایشان.

مسئولیت اسپانسر Conjugal

همانطور که بدان اشاره گردید، فرد اسپانسر می بایست پیمان نامه مرتبط با برعهده گرفتن و حمایت مالی همسر خود و فرزندان ایشان را امضا نماید.

این پیمان نامه همچنین در ارتباط با موارد سیستم درمانی که تحت پوشش بیمه های عمومی کشور کانادا نیستند مانند دندانپزشکی و معاینه چشم را نیز شامل می شود.

طول مدت این پیمان نامه بسته به سن زوجین و نسبت دیگر اعضا متغیر خواهد بود.

واما فاکتورهای دیگری که در ارتباط با اسپانسرشیپ Conjugal Partner می بایست مدنظر داشته باشید:

– ارایه مدارک و شواهد لازم مبنی بر ساختگی نبودن ازدواج

– ارایه مدارک و شواهد لازم مبنی بر متعهد بودن نسبت به یکدیگر

– ارایه مدارک مبنی بر نداشتن شرایط ازدواج یا زندگی مشترک برای مدت 12 ماه

مورد آخر در ارتباط  با زوجینی که به دلایل جنگ  و یا اعتقادات مذهبی، مجبور به دور بودن از یکدیگر هستند را شامل می شود.

چنانچه از همسر خود دور هستید و امکان ویا اجازه ی سفر به کشور ایشان را نیز ندارید، با ما تماس بگیرید تا از طریق اسپانسرشیپ Conjugal Partner و یا دیگر انواع اسپانسرشیپ مشکل دوری شما را حل نموده و امکان ایجاد یک خانواده مشترک را برایتان فراهم نماییم.

ما می توانیم در تسریع روند پرونده های مهاجرت اسپانسرشیپ Conjugal Partner به شما کمک نماییم!

موفقیت ما با هزاران پرونده موفق اسپانسرشیپ حاکی از داشتن تجربه کافی جهت ارائه مدارک موردنیاز و تکمیل فرم های درخواستی می باشد.

اگر هنوز از چگونگی کامل بودن مدارک خود مطمئن نیستید حتما قبل از ارسال به اداره مهاجرت به ما مراجعه نمایید تا در نهایت از بهترین نتیجه ممکن برخوردار شوید.

ارزیابی شرایط شما

با ما تماس بگیرید

دفتر تورنتو: 4169150050

شماره تهران:  85314277

The content on this web site is provided for general information purposes only and does not constitute legal or other professional advice or an opinion of any kind. Users of this web site are advised to seek specific legal advice by our office (or their own legal counsel) regarding any specific legal issues.