ویزای تفریحی

 

این نوع ویزا موقت بوده و بستگی مستقیم به شرایط متقاضی در کشور مبداء دارد .

خدمات جهت ویزاهای موقت :

    • ارسال دعوتنامه رسمی ، شرکتی ، نمایشگاهی ، خویشاوندی و مطالعاتی ، برحسب مورد .
    • تکمیل فرمهای مربوطه و تکمیل پرونده و ارائه آن به سفارت کانادا در کشور مبداء جهت تعیین نوبت .
    • مساعدت و راهنمایی های لازم جهت مصاحبه احتمالی در سفارت کانادا در کشور مبداء جهت بالا بردن هرچه بیشتر شانس در اخذ ویزا .

اسکان موقت متقاضی و برگزاری تور داخلی ، بر حسب مورد .

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com