مهاجرت سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

الف - سرمايه گذاران ( Investors ) : بايد در گذشته سابقه تجاري داشته باشند .

  • مديريت يك تجارت و يا كنترل آن به مدت حداقل2 سال كه از5 سال قبل از درخواست مهاجرت شروع شده باشد . يا حداقل بايد مديريت 5 شغل تمام وقت در طول سال را داشته باشند كه سرمايه گذار بايد حداقل موجودي خالص به ميزان  1600000  دلار داشته باشد و بايد سرمايه گذاري به ميزان 800000 دلار داشته باشند ، سرمايه گذاري بايد در استان مربوطه و استانهاي كانادا باشد اين دولتها از درآمد ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي استفاده مي كنند تاريخ دقيق برگشت پول بستگي به تاربخ دريافت 800000 دلار توسط اداره مهاجرت و اقامت كانادا دارد ، در واقع اين مبلغ بايستي ظرف مدت 5 سال و سه ماه بعد ار تاريخ پرداخت عودت داده شود ، برگشت پول كاملاً توسط اداره مشاركت كننده آن استان ضمانت ميشود .

    ادامه مطلب: مهاجرت سرمایه گذاران

موسسین شرکت

 ب - مؤسسين  شركت ( Entrepreneurs ) :
بايد فعاليت تجاري و سابقه تجاري داشته باشند ، بايد مديريت يك تجارت يا كنترل آن را به مدت 2 سال در 5  سال قبل از تاريخ تقاضا داشته باشند و بايد حداقل داراي موجودي 300000 دلار باشند علاوه بر آن بايد قادر باشند :‌

  • كنترل ميزان درآمد يك تجارت كانادائي معادل و يا بيشتر از 33% را انجام دهند .
  • بايد مديريت يك تجارت فعال و مداوم را  اداره كنند .
  • بايد يك شغل تمام وقت براي  يك يا چند مقيم كانادائي ايجاد كنند ، به جز اعضاي خانواده شان .

    ادامه مطلب: موسسین شرکت

افراد خود اشتغال

 ج - خويش فرما یا خود اشتغال ( Self - employed Persons ) :‌
مهاجران خود اشتغال باید دارای تجربه مربوطه و کافی خود اشتقالی باشند. امتیازات به تجارب مربوط به دوره پنجساله قبل از ارائه تقاضا تعلق خواهند گرفت. این برنامه متقاضیانی را میپذیرد که سابقه و تجربه لازمه در امور فرهنگی و یا ورزشی را دارا بوده و بتوانند تاثیر بسیار مثبتی در جامعه ورزشی و یا فرهنگی کانادا بگذارند ویا سابقه و تجربه کافی در مدیریت مزرعه داشته و توانایی مالی برای خرید و مدیریت مزرعه ای را در کانادا داشته باشند.
برنامه ها و شرايط آن به شرح زير مي باشد :

ادامه مطلب: افراد خود اشتغال

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com